Det kan mærkes, at Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed. Vi er resultatorienterede og møder alle vores kadetter med respekt, støtte og troen på, at de kan bibringe arbejdsmarkedet noget særligt. Det betyder, at vi:

1. Stiller krav om, at kadetterne skal udvikle sig og skabe resultater inden for det, de har potentiale til hvilket ofte er langt mere, end de selv og deres nærmeste tror

2. Udvikler kadetterne på deres individuelle præmisser og i takt med, at de forbedrer deres faglige, sociale og personlige kompetencer – men altid med det mål, at de skal videre herfra

3. Ikke bare afklarer den enkelte kadets udviklingsmål, men beskæftigelsesmål

4. Udvikler kadetternes grundlæggende færdigheder og tilbyder at holde i dem i hånden hele vejen – også efter de er kommet i job

5. Evaluerer kadetternes beskæftigelsesparathed og udarbejder beskrivelser af, hvad de kan bibringe en arbejdsplads

6. Er i tæt dialog med virksomhederne om at udvikle de mange skjulte servicejobs, der findes – ofte med besparelser til følge for virksomhederne, når de ansætter en kadet fremfor dyrere arbejdskraft

7. Konstant er i dialog med virksomhederne om at tilpasse støtten på baggrund af vores erfaringer med, hvad der typisk giver udfordringer under en ansættelse

8. Er både nuværende og tidligere kadetters trygge base og mentale sikkerhedsnet, hvor vi bl.a. tilbyder Kadetten som ’personlig personalestue’ i aftentimerne med aflastning, støtte og mulighed for at snakke med nogen, de kan identificere sig med

Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 3148 2088 eller på
Mail info@kadetten.dk

Kadetten
Kronborg 10A
3000 Helsingør