Vi kan håndtere alt fra 12 til 40 kadetter fordelt på vores forskellige tilbud og har rig mulighed for at tilpasse tilbuddene til den enkelte kadet. Men for at skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med særlige behov må vi arbejde på flere niveauer. Tilbuddene herunder imødekommer derfor både kadetterne og sikrer økonomisk gevinst lokale virksomheder, kommunen og samfundet.

​På uddannelsesniveau tilbyder ​vi ​modningsår bestående af 10., 11. og 12. skoleår, STU-uddannelse, afklaringsforløb og støttet beskæftigelse i et praksisnært miljø. Tilbuddene på uddannelsesniveau er til unge, der:

•Vil have faglig viden, men af forskellige årsager ikke kan deltage i det normale uddannelsessystem
•Vil bidrage, men har svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet
•Har brug for støtte og lærer bedst gennem faste, praktiske rutiner
•Bedst kan indlære teoretisk viden i mindre bidder og har brug for, at undervisningen er praksisorienteret
•Har særlige behov og evt. er diagnosticeret med ADHD, autisme/ Aspergers syndrom, OCD, CDL, fragilt x-syndrom, tourettem.fl.

Både nuværende og tidligere kadetter har desuden mulighed for at benytte Kadettens ’personlige personalestue’. Et initiativ skabt for at støtte de unge både i deres tid på Kadetten, og når de senere kommer i job.

​På beskæftigelsesniveau  tilbyder ​vi ​et mekka af muligheder for at varetage funktioner, der ligeså godt kunne være et rigtigt job. Hos os blot med støtte, vejledning og i et fællesskab af ligesindede. Da vi holder til i et attraktivt turistområde, har vi mange unikke muligheder, ligesom vi har rammerne til selv at skabe unikke tilbud:

Café
Kadettens økologiske café er stedet, hvor turister, borgere og alle i Kronværksbyen kan få stillet sulten, tørsten og selskabstrangen. Vi har også en mindre scene, hvor der vil være optrædener af forskellig karakter. Så vidt muligt har vi områdets historie med i alt, hvad vi tilbyder – det lærer vi både vi selv og vores gæster af.

Caféen fungerer desuden som reception og postcentral for virksomhederne i Kronværksbyen.

Bageri
Vi bager dagligt økologisk brød i caféen. For at gøre sanseoplevelsen størst mulig foregår det – som i gamle dage på Kronborg – i en stor ovn direkte i caféen. Brødet indgår i caféens retter og Kadettens øvrige forplejning, ligesom vi sælger brød i caféen til at tage med hjem og bringer brød ud til virksomheder i nærområdet.

Kontorfællesskab
I Kronværksbyen bor mange forskellige virksomheder – lige fra kunsthåndværkere til kommercielle kræfter. Vi fungerer som hjertet i disse virksomheders kontorfællesskab og tilbyder serviceydelser som rengøring, postcentral, reception, kantineordning, mødefaciliteter samt vedligeholdelse af fællesområderne på Sekondløjtnantsskolen, hvor Kadetten holder til.

Mødefaciliteter
Vores mødefaciliteter står til rådighed for de virksomheder, der har lejet sig ind i Kronværksbyen, men kan også lejes af virksomheder, organisationer og foreninger udefra. I den forbindelse står vi for at gøre lokalerne klar med alt fra opsætning af borde og stole til elektronisk udstyr og forplejning.

Foredragssal og øvrige arrangementer
Vi lægger også hus til større arrangementer – det kan være inspirationsoplæg, foredrag, præsentationer m.v. – hvor store grupper kan samles i Kadettens rammer. Her står kadetterne for forplejning, klargøring af lokalerne samt serviceopgaver som registrering af deltagere, produktion af navneskilte, rundvisning i faciliteterne m.v.

Selskaber
Skal man holde konfirmation, bryllup eller en anden stor fest, har vi selskabslokalerne og køkkenet samt de historiske omgivelser, der gør oplevelsen helt unik. Vi har selskabsmenuer, men skræddersyr gerne vores tilbud, så gæsterne bliver glade, og kadetterne får flere spændende opgaver.

Historiske arrangementer
Kadetten er initiativtager til forskellige tiltag, der bringer by og borg tættere sammen. Således bruger vi de historiske rammer til for eksempel at arrangere ’Den store soldatermiddag i Kassernegade’. Her dækker kadetterne op ved langborde, serverer soldatermad og giver gæsterne en historisk oplevelse.

Sundtoldsmarkedet
Vi kobler os også på eksisterende historiske arrangementer i området. For eksempel deltager vi i Sundtoldsmarkedet, som hvert år genoplever Helsingørs storhedstid som Sundtoldsby. Her er bl.a. gamle træskibe i havnen og handelsboder på kajen, hvor kadetterne sælger egne varer.

Unikaproduktion
I begrænset omfang fremstiller kadetterne produktioner, der lærer dem at komme fra idé til færdigt produkt. Vi benytter ofte materialer fra naturen til at fremstille, formidle og sælge ting, der med garanti har et personligt touch og en unik historie.

Serviceopgaver
I samarbejde med virksomheder, organisationer, foreninger og øvrige aktører i nærområdet tager kadetterne hånd om forskellige serviceopgaver. Det giver en god og helstøbt oplevelse for deltagerne i diverse arrangementer, og træner samtidig kadetterne i at have kontakt med publikum og opleve, at de bidrager med noget værdifuldt til andre. Serviceopgaverne kan spænde over alt fra affaldsindsamling, uddeling af drikkevarer, vejvisning og registrering af besøgende.

På samfundsniveau tilbyder vi:

Fonden Kadetten
Modsat lignende tilbud til mennesker med særlige behov, er Kadetten hverken privatejet eller ejet af kommunen. Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed, som er ejet af en fond. Det betyder, at vi er kommercielt tænkende og tjener penge  på almindelige markedsvilkår, men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for mennesker med særlige behov. Ud over at bidrage til Kadettens drift og udvikling går vores indtægt altså til noget, der skaber værdi for samfundet.

Ressourcenetværk for elever
Vi vil gerne sikre, at kadetterne bruger hinanden som rollemodeller, inspiratorer og motivatorer – både når det går godt og skidt. Vi ved nemlig, at de skiller sig ud fra andre på en arbejdsplads, selv om de kommer i varig beskæftigelse. Derfor kalder vi vores efterværn for et ressourcenetværk, hvor vi med jævne mellem rum samler og støtter både nuværende og tidligere kadetter.

Erhvervsnetværk for virksomheder
Vores mål er at samle erhvervsledere fra  50 virksomheder i lokalområdet. De skal fungere som ambassadører for at skabe plads på arbejdsmarkedet for mennesker med særlige behov. Vi vil både hjælpe erhvervslederne til selv at finde skjulte jobs, hvor kadetterne kan bidrage, og klæde dem på til at inspirere andre i deres eget netværk​.

Der til kommer, at vi afholder en række arrangementer for netværkets erhvervsledere, hvor de får indblik i konjunkturerne og behovet for flere servicehænder på arbejdsmarkedet, ligesom de bliver rådgivet om mulighederne med kadetterne som arbejdskraft.

Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 3148 2088 eller på
Mail info@kadetten.dk

Kadetten
Kronborg 10A
3000 Helsingør