Vi kalder alle vores elever for kadetter, og overordnet er Kadetten for mennesker med særlige behov. Det betyder, at de ikke kan tage en gængs uddannelse eller umiddelbart få tilknytning til arbejdsmarkedet. Årsagen kan spænde over: Autisme, psykisk sårbarhed, opmærksomhedsforstyrrelser, mindre fysiske handicaps, udviklingshæmning , indlærings-vanskeligheder, angst, ADHD, autisme/ Asperger, OCD, fragilt x-syndrom, CDL, tourette m.fl.

Det er altså ikke diagnosen, men den enkeltes parathed i forhold til faglige, social og personlig udvikling – og i sidste ende beskæftigelse – der afgør, om Kadetten er det rette tilbud eller ej.

Det giver en flok kadetter med forskellige forudsætninger, hvilket er en fordel, fordi de kan supplere hinanden og være hinandens rolle-modeller. Samtidig har vi en kultur, hvor ingen bliver set skævt til, og alle kan udvikle sig inden for det, der er deres potentiale.

Vi tager ikke imod elever med kriminel baggrund, misbrug eller voldelige tendenser, ligesom vores omgivelser ikke egner sig til gangbesværede.

Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 3148 2088 eller på
Mail info@kadetten.dk

Kadetten
Kronborg 10A
3000 Helsingør