Kadettens formål at skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med særlige behov. Vores ambition er at udvikle vores kadetter fagligt, socialt og personligt, så særlige behov bliver til særlige kompetencer – og rigtige jobs.

Det beskæftigelsesrettede fokus er drivkraften i alt, vi gør. Det giver retning til vores pædagogiske indsats, tilbud og muligheder, ligesom vi forener læringsforløb med moderne virksomhedsdrift. Det skiller os ud fra områdets øvrige tilbud til målgruppen.

Vi er dermed hverken et beskyttet værksted, en specialskole eller en anderledes café, men et mekka af udviklingsmuligheder målrettet beskæftigelse. Det giver os stor fleksibilitet i forhold til at tilpasse omfang og indhold efter behov. Alt sammen til glæde for både elever, potentielle arbejdsgivere og samfundet.

Vi målet effekten af Kadettens indsats på den lange bane – og på tre konkrete parametre:

1. Fra kompetenceafklaring til kompetencepapirer og anbefaling
Fik kadetterne udviklet det, vi mente, de havde potentiale til i kompetenceafklaringen? Hvad oplever vi, og hvad oplever kadetterne selv? Hvor mange uddannelsesbeviser udsteder vi i forhold til antal optagne kadetter?

2. Fra uddannelsesbevis til jobkort
Ud over at have gennemført en uddannelse, hvad kan et jobkort så beskrive som kadetternes særlige kompetencer og dermed det, de kan bibringe en virksomhed? Hvor mange jobkort udarbejder vi, som er brugbare for en arbejdsgiver og fører til ’et skjult job’?

3. Fra job til varig tilknytning til arbejdsmarkedet
Hvor mange kadetter får job, og hvor længe er de ansat? I hvor høj grad bidrager tiltag som vores netværk og ’den personlige personalestue’ til varig tilknytning?

Modsat lignende tilbud til mennesker med særlige behov, er Kadetten hverken privatejet eller ejet af kommunen. Kadetten er en social økonomisk virksomhed, der er ejet af en fond.

Det betyder, at vi er kommercielt tænkende og tjener penge  på almindelige markedsvilkår, men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for mennesker med særlige behov. Ud over at bidrage til Kadettens drift og udvikling går vores indtægt altså til noget, der skaber værdi for samfundet.

Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 3148 2088 eller på
Mail info@kadetten.dk

Kadetten
Kronborg 10A
3000 Helsingør