Kadetten er en social økonomisk virksomhed, der holder til i en historisk Sekondløjtnantskole på Kronborg.

Her fik kadetter i sin tid striber på skuldrene, når de rykkede op i rang og blev officerer. I dag rykker vi fortsat kadetterne, nemlig vores elever, når de dagligt får skulderklap for at udvikle deres særlige behov til særlige kompetencer. Det ender med stribevis af rigtige jobs en dag. Bare vent og se.

Lad os gøre særlige behov til særlige kompetencer
– og rigtige jobs

Alle har noget, de er dygtige til – og alle skal alle kunne se frem til et liv i arbejde. Også   selv om det for nogen kræver ekstra hjælp og støttende indsats. Ved at tilbyde menne-sker med særlige behov de rammer, hvor de kan trives og udvikle sig, beriger vi både deres liv og samfundet. Der er massivt brug for flere service-hænder i samfundet, og arbejdspladserne er fulde af skjulte servicejobs, som mennesker med særlige kompetencer kan varetage. Sagt på en anden måde: det er dyrt at parkere disse mennesker på sidelinjen!

Lad os derfor arbejde på både at gøre flere særlige behov til særlige kompetencer – og gøre flere virksom-heder parate til at aktivere de skjulte servicejobs. På Kadetten er det vores fornemmeste opgave at lære eleverne noget, de kan bruge i det virkelige liv og gøre det til en bekræftende og positiv kapitel i deres liv. Fordi det fører til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og til et overskueligt og meningsfuldt (arbejds)liv med oplevelse af, at de selvfølgelig også kan bibringe værdi til arbejdsmarkedet og forsørge sig selv.

På Kadetten går læringsforløb og produktion hånd i hånd. Det betyder, at læringen er praksisnær, og opgaveløsningen foregår som på en arbejdsplads. I den forbindelse kan kadetterne vælge mellem fire spor, som alle fører dem på sporet af et rigtigt job.

Gartneri & Friluft: Kadetter på dette spor passer afgrøderne i de små soldaterhaver, vedligeholder de grønne  områder i Kronværksbyen samt hjælper med at holde naturen i nærmiljøet ren

Café & Servering: Kadetter på dette spor står for receptionen og postkontoret samt serverer i caféen, ligesom de servicerer gæster, der benytter Kadettens foredragssal, mødelokaler og øvrige faciliteter

Køkken & Opvask: Kadetter på dette spor forbereder og tilbereder retterne på caféens menukort, ligesom de laver mad i forbindelse med vores kantineordning og står for forplejning i forbindelse med eksterne og interne arrangementer. De håndterer også opvaskerummet og sikrer, at der løbende kommer rent service til primært caféen.

Produktion & Service: Kadetter på dette spor varetager en masse forskellige serviceopgaver både for Kadetten og andre virksomheder eller event-arrangører, vi indgår samarbejde med. Opgaverne kan spænde fra navneskilte ved virksomhedsarrangementer over opsætning af Kronborg Slots granhytte til udbringning af det brød, der bliver bagt i caféen.

Læs mere om Kadettens tilbud >>

Hvis alle har mulighed for at bibringe samfundet det særlige, de kan, har det en positiv effekt på både samfundsøkonomien og den enkeltes liv.

Faglærer på Kadetten

Alle har ret til at spire. Mennesker er
ligesom træer, man kan gå i alle retninger.

Elev på Kadetten (egen formulering)

På Kadetten nøjes vi ikke med at uddanne mennesker. Vi udvikler dem, så særlige behov bliver til særlige kompetencer. Og rigtige jobs.

Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 3148 2088 eller på
Mail info@kadetten.dk

Kadetten
Kronborg 10A
3000 Helsingør